This post is also available in: enEnglish

Typy prekladov:

ponúkame štyri typy prekladateľských služieb, s rôznou úrovňou záruky a kvality

Dobrovoľnícky preklade (ZDARMA)

Preklad realizuje vybraný dobrovoľník. Počet jazykových párov a termínoch citovaných sú obmedzené dostupnosťou dobrovoľníkov.

Preklad prekladateľom na voľnej nohe (PLATENÉ)

Vaše texty a kontaktné údaje sú zasielané na zelenú Prekladateľ Ako citát a budete kontaktovaní priamo na voľnej nohe.

Strojový preklad (ZDARMA)

Preklad vykonaný podľa vybraných Machine Translation motora.

Profesionálny preklad s plnou zárukou realizovaný v prekladateľskej kancelárii (PLATENÝ)

Full-service preklad vykonaný ASAP-translation.com prekladateľské firmy s voliteľnými doplnkovými službami, ako je DTP, titulkovanie, komentárom, … Guaranty je uvedený v individuálnej zmluve medzi klientom a agentúrou.