Kategória: Uncategorized @sk

Príhovor Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach.

 

Prejav Sira Davida Attenborougha

COP24, Katovice, Poľsko

3.12. 2018

Prejav Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach. Zapnite si slovenské titulky, alebo si stiahnite úplnú preloženú verziu v textovej podobe pod vloženým videom.

Vaše Excelencie, dámy a páni.

„My ľud Spojených národov.“

Týmito slovami začína Charta OSN. Charta, kde je v centre človek. Záväzok, že každý človek môže rozhodovať o svojej budúcnosti. Sľub chrániť najslabších aj najsilnejších pred vojnou, hladomorom a ďalšími katastrofami spôsobenými človekom. Práve teraz čelíme celosvetovej katastrofe spôsobenej človekom. Je to naša najväčšia hrozba za posledné tisícky rokov. Klimatickej zmene. Ak nezačneme konať, našej civilizácii hrozí kolaps a vyhynutie väčšiny prírody. Spojené národy poskytujú jedinečnú platformu, ktorá môže zjednotiť celý svet. A ako to potvrdila aj Parížska dohoda, spolu môžeme dosiahnuť zmenu. V tejto rozhodujúcej chvíli Organizácia spojených národov ponúkla ľuďom miesto, kde sa môžu vyjadriť. The People‘s Seat: možnosť pre všetkých pridať sa dnes k nám a prehovoriť priamo k tým, ktorí robia rozhodnutia. Počas uplynulých dvoch týždňov sa ľudia po celom svete podieľali na vytváraní tejto správy, odpovedali na prieskumy, posielali videá a vyjadrovali svoje názory. Ja som tu len nato, aby som reprezentoval „Hlas ľudu“. Som tu, aby som predniesol naše kolektívne myšlienky, obavy, nápady a návrhy. Toto je náš odkaz „My, ľudia“ .

Video: https://vimeo.com/304018764

Ľudia po celom svete prehovorili. Ich odkaz je jasný. Čas sa kráti. Chcú, aby tí, čo rozhodujú,

začali ihneď konať. Stoja za vami spolu s občianskou spoločnosťou, ktorá tu dnes je. Podporujú vás pri ťažkom rozhodovaní, ale sú tiež ochotní obetovať niečo zo svojho každodenného života. OSN spúšťa Act Now bot, ktorý pomôže dosiahnuť zmenu. Ukáže ľuďom, akými jednoduchými každodennými činnosťami môžu pomôcť, pretože si uvedomujú, že tiež v tom zohrávajú svoju úlohu. Ľudia prehovorili.

Svetoví lídri, musíte nás viesť. Prežitie našej civilizácie a prírody, na ktorú sme odkázaní, je vo vašich rukách.

Pre www.GreenTranslators.org preložila Soňa Kyseľová

Zdroj: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/The%20People%27s%20Address%202.11.18_FINAL.pdf

 

Read Blog Detail

Rok 2018 v číslach

Za rok 2018 sme preložili spolu viac ako 300 strán textov pre ekologické organizácie a podujatia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • SJ-AJ
  • ČJ-AJ
  • ČJ-SJ
  • AJ-ČJ
  • Aj-SJ

Okrem toho sme tlmočili na 3 medzinárodných ekologických podujatiach na území SR. Momentálne mame k dispozícii 42 prekladateľov, časť sú profesionálni prekladatelia časť sú študenti translatológie a časť sú nadšenci ekológovia s dobrou znalosťou jazyka. Svojou činnosťou sme podporili aktivity nasledujúcich subjektov a podujatí:

Hlavni partneri projektu su

  • ASAP-translation.com – prekladateľská firma
  • ESORG – garantuje, ze budu vybrane iba vhodní prijímatelia Pro Bono prekladov
  • Memsource – sponzor prekladateľského „ekosystému“

Najviac sme prekladali v súvislosti s organizovaním minuloročného EKOFESTIVALU v Nitre a sprievodnej akcii Medzinarodnej ekologickej konferencie, ktorá tu bola organizovaná.

Read Blog Detail

Ekofestival 2018

Prvý ročník Ekofestivalu sa uskutočnil na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Zúčastnili sme sa ho ako spoluorganizátori a vystavovatelia.

Teší nás, že naša myšlienka pomáhať ekoprojektom s prekladmi, vzbudila u návštevníkov záujem.

Dokonca sa k nám aj pripojili noví členovia.

Dvojdenný program zahŕňal: medzinárodnú konferenciu, ekojarmok, tvorivé dielne, filmové produkcie a zaujímavé terénne exkurzie.

Témy festivalu sa týkali praktickej ochrany prírody, environmentálnej výchovy, propagácie a aplikovania princípov udržateľného spôsobu života.

Veríme, že o rok sa na festivale uvidíme opäť. Už teraz sa na všetkých tešíme.

Read Blog Detail

Do glosára sme pridali nové jazyky

Dnes sme pridali arabčinu, čínštinu, francúzštinu a španielčinu do zeleného glosára ekologických pojmov.

Read Blog Detail

Nový preklad

Práve sme dokončili preklady z češtiny do angličtiny a nemčiny o Ekofestivale, ktorý sa konal v Nitre.

Read Blog Detail

Piatok 13.

Piatok 13. je v západnom poverčivom svete považovaný za nešťastný deň. A zrejme práve preto sa naše webové stránky zrútil dnes, v piatok 13. apríla 2018, a my sme boli nútený ich prestavať od samého začiatku. Ale sme tu späť !!! 😀

Admin Jakub

Read Blog Detail

Nový preklad

Radi by sme Vás informovali, že sme preložili ďalší „zelený text“ pre našich partnerov. 20 strán programu medzinárodnej konferencie s tématikou životného prostredia zo slovenčiny do angličtiny!

[Titulok id = „attachment_52“ align = „alignnone“ width = „300“] Nový preklad Toto je ukážkový text. [/ Popisok]
Read Blog Detail