Mesiac: september 2018

Ekofestival 2018

Prvý ročník Ekofestivalu sa uskutočnil na Národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Zúčastnili sme sa ho ako spoluorganizátori a vystavovatelia.

Teší nás, že naša myšlienka pomáhať ekoprojektom s prekladmi, vzbudila u návštevníkov záujem.

Dokonca sa k nám aj pripojili noví členovia.

Dvojdenný program zahŕňal: medzinárodnú konferenciu, ekojarmok, tvorivé dielne, filmové produkcie a zaujímavé terénne exkurzie.

Témy festivalu sa týkali praktickej ochrany prírody, environmentálnej výchovy, propagácie a aplikovania princípov udržateľného spôsobu života.

Veríme, že o rok sa na festivale uvidíme opäť. Už teraz sa na všetkých tešíme.

Read Blog Detail

Do glosára sme pridali nové jazyky

Dnes sme pridali arabčinu, čínštinu, francúzštinu a španielčinu do zeleného glosára ekologických pojmov.

Read Blog Detail

Nový preklad

Práve sme dokončili preklady z češtiny do angličtiny a nemčiny o Ekofestivale, ktorý sa konal v Nitre.

Read Blog Detail