Category: Uncategorized

Rok 2018 v číslach

Za rok 2018 sme preložili spolu viac ako 300 strán textov pre ekologické organizácie a podujatia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • SJ-AJ
  • ČJ-AJ
  • ČJ-SJ
  • AJ-ČJ
  • Aj-SJ

Okrem toho sme tlmočili na 3 medzinárodných ekologických podujatiach na území SR. Momentálne mame k dispozícii 42 prekladateľov, časť sú profesionálni prekladatelia časť sú študenti translatológie a časť sú nadšenci ekológovia s dobrou znalosťou jazyka. Svojou činnosťou sme podporili aktivity nasledujúcich subjektov a podujatí:

Hlavni partneri projektu su

  • ASAP-translation.com – prekladateľská firma
  • ESORG – garantuje, ze budu vybrane iba vhodní prijímatelia Pro Bono prekladov
  • Memsource – sponzor prekladateľského “ekosystému”

Najviac sme prekladali v súvislosti s organizovaním minuloročného EKOFESTIVALU v Nitre a sprievodnej akcii Medzinarodnej ekologickej konferencie, ktorá tu bola organizovaná.

Read Blog Detail

Príhovor Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach.

 

Prejav Sira Davida Attenborougha

COP24, Katovice, Poľsko

3.12. 2018

Prejav Davida Atenborougha na medzinárodnej klimatickej konferencii COP24 v Katoviciach. Zapnite si slovenské titulky, alebo si stiahnite úplnú preloženú verziu v textovej podobe pod vloženým videom.

Vaše Excelencie, dámy a páni.

„My ľud Spojených národov.“

Týmito slovami začína Charta OSN. Charta, kde je v centre človek. Záväzok, že každý človek môže rozhodovať o svojej budúcnosti. Sľub chrániť najslabších aj najsilnejších pred vojnou, hladomorom a ďalšími katastrofami spôsobenými človekom. Práve teraz čelíme celosvetovej katastrofe spôsobenej človekom. Je to naša najväčšia hrozba za posledné tisícky rokov. Klimatickej zmene. Ak nezačneme konať, našej civilizácii hrozí kolaps a vyhynutie väčšiny prírody. Spojené národy poskytujú jedinečnú platformu, ktorá môže zjednotiť celý svet. A ako to potvrdila aj Parížska dohoda, spolu môžeme dosiahnuť zmenu. V tejto rozhodujúcej chvíli Organizácia spojených národov ponúkla ľuďom miesto, kde sa môžu vyjadriť. The People‘s Seat: možnosť pre všetkých pridať sa dnes k nám a prehovoriť priamo k tým, ktorí robia rozhodnutia. Počas uplynulých dvoch týždňov sa ľudia po celom svete podieľali na vytváraní tejto správy, odpovedali na prieskumy, posielali videá a vyjadrovali svoje názory. Ja som tu len nato, aby som reprezentoval „Hlas ľudu“. Som tu, aby som predniesol naše kolektívne myšlienky, obavy, nápady a návrhy. Toto je náš odkaz „My, ľudia“ .

Video: https://vimeo.com/304018764

Ľudia po celom svete prehovorili. Ich odkaz je jasný. Čas sa kráti. Chcú, aby tí, čo rozhodujú,

začali ihneď konať. Stoja za vami spolu s občianskou spoločnosťou, ktorá tu dnes je. Podporujú vás pri ťažkom rozhodovaní, ale sú tiež ochotní obetovať niečo zo svojho každodenného života. OSN spúšťa Act Now bot, ktorý pomôže dosiahnuť zmenu. Ukáže ľuďom, akými jednoduchými každodennými činnosťami môžu pomôcť, pretože si uvedomujú, že tiež v tom zohrávajú svoju úlohu. Ľudia prehovorili.

Svetoví lídri, musíte nás viesť. Prežitie našej civilizácie a prírody, na ktorú sme odkázaní, je vo vašich rukách.

Pre www.GreenTranslators.org preložila Soňa Kyseľová

Zdroj: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/The%20People%27s%20Address%202.11.18_FINAL.pdf

 

Read Blog Detail

Ekofestival 2018

The first year of Ekofestival took place in national exhibition area Agrokomplex in Nitra.

We have participated in the festival as Co-organizers and exhibitors.

We are really happy that our project, whose idea is to help the green projects with translations, has aroused interest in visitors. We even managed to attract new members to the Greentranslators team.

The two-day program included: an international conference, ecofair, creative workshops, film production and interesting field trips.

Festival’s topics were related to practical nature protection, environmental education, promotion and, lastly, application of principles of a sustainable way of life.

We truly are looking forward to the second year of Ekofestival and hope to see you all again.

Read Blog Detail

New translation

We have just finished new CS EN  and CS DE translation for EKOFESTIVAL event held in Nitra, Slovakia!

Read Blog Detail
New translation

New translation

We are happy to inform you we have translated another green text for our partners. 20 pages of international environmental conference program from SK to EN!

New translation

This is a sample text.

Read Blog Detail