Day: December 18, 2018

Rok 2018 v číslach

Za rok 2018 sme preložili spolu viac ako 300 strán textov pre ekologické organizácie a podujatia v nasledovných jazykových kombináciách:

  • SJ-AJ
  • ČJ-AJ
  • ČJ-SJ
  • AJ-ČJ
  • Aj-SJ

Okrem toho sme tlmočili na 3 medzinárodných ekologických podujatiach na území SR. Momentálne mame k dispozícii 42 prekladateľov, časť sú profesionálni prekladatelia časť sú študenti translatológie a časť sú nadšenci ekológovia s dobrou znalosťou jazyka. Svojou činnosťou sme podporili aktivity nasledujúcich subjektov a podujatí:

Hlavni partneri projektu su

  • ASAP-translation.com – prekladateľská firma
  • ESORG – garantuje, ze budu vybrane iba vhodní prijímatelia Pro Bono prekladov
  • Memsource – sponzor prekladateľského “ekosystému”

Najviac sme prekladali v súvislosti s organizovaním minuloročného EKOFESTIVALU v Nitre a sprievodnej akcii Medzinarodnej ekologickej konferencie, ktorá tu bola organizovaná.

Read Blog Detail